حماسه سیاسی و اقتصادی؛ چیستی، چرایی و چگونگی
31 بازدید
ناشر: زمزم هدایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی