ارتداد و آزادی
47 بازدید
ناشر: موسسه امام صادق (ع)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
فهرست مطالب مقدمه حضرت ایت الله سبحانی مقدمه مولف پیش گفتار فصل اول : کلیات ارتداد در لغت ارتداد در اصطلاح ارتداد در قران اقسام مرتد حکم مرتد در فقه شیعه حکم مرتد در فقه اهل سنت فصل دوم : ماهیت ارتداد ارتداد چیست ؟ مرتد کیست ؟ لزوم تفکر در اصول دین تردید و پرسش لازمه تفکر شبهه علمی و عملی مانع اجرای حد برخورد علمی با مخالفان دینی پناهندگی تحقیقاتی انکار ارتداد امیز فصل سوم : ارتداد و آزادی اندیشه طرح اشکال 1- حکم ارتداد و نحوه عمل دستگاه ادراکی انسان 2- عدم اکراه در دین بررسی اشکال سیر تحقیق 1- جستجوی حقیقت رهزنان حقیقت عمل تحقیق و پدیده اختیار 2- فهم حقیقت جاهل قاصر و مقصر 3- پذیرش حقیقت آزادی اندیشه یا عقیده ؟ اعلامیه حقوق بشر و آزادی عقیده فصل چهارم : ارتداد و آزادی بیان طرح اشکال : حکم ارتداد منافی با ازادی بیان ماهیت آزادی الف : لیبرالیسم و ازادی ب : اسلام و ازادی حکم ارتداد و ازادی الف : مرتد و حقوق خداوند ب : مرتد و حقوق جامعه ج : مرتد و حقوق شهروندان ازادی علمی در مجامع علمی ازادی علمی یا عملی ؟ ازادی علمی و حرمت کتب ضاله ازادی علمی متناسب با توان علمی حکم ارتداد ؛ ویژه عالمان لجوج برخورد علمی یا عملی ؟ مرجع تشخیص مرتد و مجری حکم ارتداد چکیده کتابنامه