ارتداد؛ آزادی اندیشه و آزادی بیان
34 بازدید
محل نشر: کلام اسلامی » تابستان 1381 - شماره 42 » (10 صفحه - از 76 تا 85)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در بخش نخست این مقال، در پی اشکالات و سوءالاتی که پیرامون حکم مرتد در اسلام مطرح شده است، به عنوان پیش درآمد با معنای لغوی و اصطلاحی ارتداد، اقسام مرتد و حکم هر یک در فقه امامیه و عامه آشنا شدیم. آنگاه از ماهیت ارتداد سخن گفتیم که ماهیت ارتداد نه از سنخ سوءال و تردید است و نه از نوع توقف و سکوت، بلکه از نوع انکار است، آن هم انکار اصول سه‏گانه‏ی دین (توحید، نبوت،معاد) و ضروریات دینی با شرایط خاص. در بخش دوم این مقال، به دنبال طرح سوءالی در مورد تنافی و تعارض حکم ارتداد با آزادی اندیشه، به تحصیل این سوءال پرءاختیم. آنگاه در بیان سیر تحقیق، از سه مرحله‏ی جستجوی حقیقت، فهم حقیقت و پذیرش حقیقت نام بردیم. در توضیح مرحله‏ی «جستجوی حقیقت» از لزوم تحقیق روشمندانه و منطقی و تکیه بر مواد یقینی و صورت‏های منتج منطقی سخن راندیم و از رهزنان مسیر تحقیق مانند تکیه بر حدس و گمان، مغالطه، پیروی از امیال و گرایش‏ها و... محقق را برحذر داشتیم.