تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
حقوق 
دانشگاه تهران 
 
فوق لیسانس 
 
فلسفه غرب 
دانشگاه مفید 
 
دکترا 
 
فلسفه و کلام اسلامی 
حوزه علمیه قم(سطح 4) 
 
سطح 4 
 
 
 
18.02